Fråga:
Vad är formeln för att förutsäga mån- och solförmörkelser exakt?
eminemence
2013-09-26 17:14:32 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Ett antal forntida civilisationer hade utformat metoder för att förutsäga exakta datum och tider för sådana förmörkelser och markerade dem som viktiga händelser. Därför antar jag att förutsägelserna baserades på beräkningar, vilket borde vara ganska lätt att göra nu. exakt formel för att förutsäga exakt datum och tid (detta är valfritt men önskvärt) för mån- och solförmörkelser? Hur beräknar man också om solförmörkelsen kommer att vara synlig från en viss plats eller inte?

Eftersom ingen har nämnt det: https://en.wikipedia.org/wiki/Saros_%28astronomy%29
solförmörkelse kan bara inträffa när det finns en nymåne. det händer för att månen kommer att komma in mellan solen och jorden och skapa en skugga över jorden.
Kontrollera detta: https://www.eso.org/public/outreach/eduoff/aol/market/collaboration/eclipse99/projects/solecl-2d.htm. Det finns en kort förklaring och förhållanden för att uppstå förmörkelse.
Två svar:
#1
+11
RhysW
2013-09-26 17:50:30 UTC
view on stackexchange narkive permalink

NASA-sajterna har några mycket användbara resurser för detta. Jag listar dem nedan:

Lunar Eclipses

This Link har ett index för alla månförmörkelser från -1999 till +3000, främst en statistiksida men har också den här sidan som innehåller hur man beräknar när månförmörkelser är.

Det finns mer än en formel beroende på vilken tidsram du försöker titta i.

Detta är formeln för förmörkelser mellan år 2005 och 2050:

$$ \ Delta T = 62.92 + 0.32217 * t + 0.005589 * t ^ 2 $$

Var:
$$ y = år + (månad - 0,5) / 12 $$
$$ t = y - 2000 $$

Solförmörkelser

Denna länk har ett index som ovan men för alla solförmörkelser från -1999 till +3000.

Den här länken har formeln för beräkning av solförmörkelser. Detta är formeln för mellan 2005 och 2050:

$$ \ Delta T = 62.92 + 0.32217 * t + 0.005589 * t ^ 2 $$

Var:
$$ y = år + (månad - 0,5) / 12 $$
$$ t = y - 2000 $$

Har du samma formel upprepas två gånger i ditt svar?
[$ \ Delta T $] (https://en.wikipedia.org/wiki/%CE%94T) är skillnaden i sekunder mellan markbunden tid och UT, inte tiden för en förmörkelse.
#2
+9
MBR
2013-09-26 17:58:28 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Beräkning av solförmörkelser kan göras med hjälp av Besselian-element . Grundidén är att beräkna månens skuggas rörelse på ett plan som korsar jordens centrum. Sedan kan månens skuggkonus projiceras på jordytan. De besselianska elementen är följande:

  • X och Y: koordinaterna för skuggans centrum i grundplanet
  • D: skuggaxelns riktning på himmelsfär
  • L1 och L2: radierna på halv- och umbral-konen i grundplanet
  • F1 och F2: vinklarna som halv- och paraplyskuggkottarna gör med skuggaxeln
  • $ \ mu $: Ephemeris timme vinkel

vad du måste göra nu är att beräkna variationen av dessa parametrar, som är tidsberoende. Det händer att det kan göras med hjälp av polynomutvidgningar under en given referenstid $ t_0 $. Polynomutvidgningen har formen, för ett Besselian-element a:

$$ a = a_0 + a_1 \ times t + a_2 \ times t ^ 2 + a_3 \ times t ^ 3 $$

(en tredje orderutvidgning räcker i allmänhet), med $ t = t_1 - t_0 $, $ t_0 $ är Terrestrial Dynamical Time (TDT) till närmaste timme av ögonblicket av största förmörkelse.

Källor :)Denna fråga och svar översattes automatiskt från det engelska språket.Det ursprungliga innehållet finns tillgängligt på stackexchange, vilket vi tackar för cc by-sa 3.0-licensen som det distribueras under.
Loading...